Kinesitherapie


Principes

Door mijn jarenlange ervaring als kinesitherapeut blijft de kinesitherapie een belangrijk element in deze osteopathie-praktijk.

Volgens mij kan de kinesitherapie niet los gezien worden van de osteopathie en vice versa. Daar waar de osteopaat ernaar streeft om bewegingsverliezen op te heffen zal de kinesitherapeut ernaar streven de herwonnen beweeglijkheid te behouden.


Technieken

De kinesitherapeut heeft hiervoor een heel gamma aan technieken:

  • Versterkingsoefeningen, excentrische oefentherapie door middel van dynabands, halters, quadricepsstoel
  • Proprioceptieve training, stabilisatie training
  • Massage, stretch
  • Mobilisatie, katroltherapie