Verloop


De behandeling begint met een grondig vraaggesprek. Hierin wordt er gevraagd naar de huidige klachten, klachten uit het verleden, medische gegevens. Probeer dan ook zoveel mogelijk informatie mee te brengen (recente bloeduitslagen, recente RX, scans,…)

Nadien volgt het klinisch onderzoek waarbij er gezocht wordt naar de oorzaak van de klachten.

Na het klinisch onderzoek volgt dan de osteopathische/kinesitherapeutische behandeling.

Na een behandeling kan er soms een tijdelijke toename (1 à 3 dagen) van de klachten optreden. Dit is een reactie van het lichaam op de nieuwe situatie. Meld dit bij je volgende consultatie.

Over het algemeen volstaan 3 tot 5 behandelingen bij de osteopaat : een letsel dat recent opgetreden is, d.i. minder dan een maand geleden, zal vrij snel kunnen opgelost worden. Een letsel dat al langer bestaat, d.i. verschillende weken, maanden of zelf jaren, zal een langere behandelingsduur nodig hebben.

Het aantal sessies bij de kinesitherapeut is afhankelijk van wat de dokter/specialist op het voorschrift vermeld heeft.

In onze praktijk worden regelmatig patiëntenbesprekingen gehouden. Als we daarbij merken dat er tijdelijk geen verbetering is, dan kan het zijn dat we u een andere therapie aanraden, ttz : osteopathie ipv kinesitherapie of kinesitherapie ipv osteopathie, of dat we u terug doorverwijzen naar de huisarts voor verder specialistisch onderzoek.

Praktische info


Duur van de behandeling:

Een eerste consult bij de osteopaat duurt 60 minuten. De volgende zittingen zullen ongeveer 45 minuten duren. Een behandeling bij de kinesitherapeut duurt 30 minuten. Nadien wordt u de mogelijkheid geboden om de aangeleerde oefeningen nog te herhalen in de oefenzaal.


Voorschrift:

Voor een consultatie bij de osteopaat is er geen voorschrift vereist. Voor een kinesitherapie behandeling is er wel een voorschrift nodig.


Terugbetaling:

Voor kinesitherapie:
Een behandeling in de praktijk kost 32 euro, een behandeling aan huis kost 34 euro . Hiervan betaalt de mutualiteit een deel terug afhankelijk van uw aandoening en statuut. Voor meer info : contacteer de kinesitherapeut of uw mutualiteit.

Voor osteopathie:
Een consult bij de osteopaat kost 54 euro (voor 45 a 60 minuten). De verschillende mutualiteiten betalen 10 tot 12,50 euro per behandeling terug, met een maximum van 5 beurten per jaar. Zowel voor de kinesitherapie als voor de osteopathie krijgt u een getuigschrift mee , dat u dan overhandigt aan uw mutualiteit.

Betaalmiddelen : 

U kan betalen met Payconiq,  bankkaart, de bankapp op uw smartphone  of cash